Nguyễn Trọng Tài

Nguyễn Trọng Tài

Tên thật: Nguyễn Trọng Tài
Sinh: Chưa rõ
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Nguyễn Trọng Tài
Video Nguyễn Trọng Tài
Ca sĩ Nhạc Trẻ