Nguyên.

Nguyên.

Tên thật: Nguyễn Trần Trung Nguyên
Sinh: 14/02/2001
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Nguyên.
Video Nguyên.
Ca sĩ Nhạc Trẻ