NTN

NTN

Tên thật: Nguyễn Thành Nam
Sinh: 31/01/1994
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát NTN
Video NTN
Ca sĩ Rap Việt